k.ú.: 777170 - Držkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 1273012
zahrada 43 33728
travní p. 36 15076
lesní poz 63 32562
vodní pl. tok přirozený 52 70578
zast. pl. 50 19536
ostat.pl. dráha 1 37180
ostat.pl. jiná plocha 23 11895
ostat.pl. neplodná půda 34 13884
ostat.pl. ostat.komunikace 30 30580
ostat.pl. silnice 3 48913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1272
Celkem KN 722 1588216
Par. DKM 722 1588216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 50
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 5
LV 152
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.02.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1994 05.02.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.