k.ú.: 777196 - Vávrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 3579261
zahrada 277 146769
travní p. 130 212192
lesní poz 5 14061
vodní pl. nádrž umělá 14 78568
vodní pl. tok přirozený 75 93799
zast. pl. zbořeniště 7 2233
zast. pl. 397 246730
ostat.pl. dráha 31 50176
ostat.pl. jiná plocha 157 203578
ostat.pl. manipulační pl. 22 169972
ostat.pl. neplodná půda 17 7417
ostat.pl. ostat.komunikace 115 244813
ostat.pl. pohřeb. 4 317
ostat.pl. silnice 3 10588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4332
ostat.pl. zeleň 15 9619
Celkem KN 1655 5074425
Par. DKM 1655 5074425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 201
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 384
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 21
LV 426
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.03.2015
Ost. 1:2000 31.12.1981 24.03.2015 sjednocený mapový formát
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 01:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.