k.ú.: 777218 - Vavřinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534528 - Vavřinec NUTS5 CZ0205534528
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 3476152
zahrada 126 93787
ovoc. sad 2 9617
travní p. 198 349457
lesní poz 45 189771
vodní pl. nádrž umělá 12 42829
vodní pl. rybník 3 850216
vodní pl. tok přirozený 4 1351
vodní pl. tok umělý 39 35072
vodní pl. zamokřená pl. 13 6359
zast. pl. společný dvůr 3 788
zast. pl. zbořeniště 3 858
zast. pl. 182 82673
ostat.pl. dráha 3 11643
ostat.pl. jiná plocha 20 12548
ostat.pl. manipulační pl. 24 33677
ostat.pl. neplodná půda 49 48528
ostat.pl. ostat.komunikace 75 110984
ostat.pl. pohřeb. 2 2304
ostat.pl. silnice 10 31919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4506
ostat.pl. zeleň 3 422
Celkem KN 1317 5395461
Par. DKM 8 2459
Par. KMD 1309 5393002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 20
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 262
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 19:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.