k.ú.: 777226 - Žíšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534528 - Vavřinec NUTS5 CZ0205534528
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 2066355
zahrada 69 55796
ovoc. sad 5 14494
travní p. 64 193404
lesní poz 27 45922
vodní pl. nádrž umělá 2 1607
vodní pl. rybník 2 52200
vodní pl. tok přirozený 1 554
vodní pl. tok umělý 7 16387
zast. pl. zbořeniště 4 1168
zast. pl. 84 51344
ostat.pl. dráha 3 7967
ostat.pl. jiná plocha 7 15110
ostat.pl. manipulační pl. 6 7010
ostat.pl. neplodná půda 45 51797
ostat.pl. ostat.komunikace 57 43388
ostat.pl. pohřeb. 1 622
ostat.pl. silnice 6 29808
ostat.pl. zamokřená pl. 2 6264
ostat.pl. zeleň 2 1175
Celkem KN 634 2662372
Par. DKM 20 42799
Par. KMD 614 2619573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 74
LV 121
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 16:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.