k.ú.: 777269 - Vavřinec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582603 - Vavřinec NUTS5 CZ0641582603
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1390123
zahrada 208 160178
ovoc. sad 5 8743
travní p. 115 540149
lesní poz 10 415299
vodní pl. nádrž přírodní 1 2226
vodní pl. nádrž umělá 1 642
vodní pl. tok přirozený 1 141
zast. pl. zbořeniště 3 299
zast. pl. 185 41318
ostat.pl. jiná plocha 52 22397
ostat.pl. manipulační pl. 19 11291
ostat.pl. neplodná půda 65 233648
ostat.pl. ostat.komunikace 84 83994
ostat.pl. pohřeb. 1 2776
ostat.pl. silnice 12 30497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7816
ostat.pl. zeleň 6 3224
Celkem KN 970 2954761
Par. DKM 423 2727990
Par. KMD 547 226771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 183
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 308
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
DKM-KPÚ 20.12.2005 1:1000 20.12.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 20:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.