k.ú.: 777285 - Vážany u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582611 - Vážany NUTS5 CZ0641582611
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1949669
zahrada 126 119190
ovoc. sad 8 26404
travní p. 41 181302
lesní poz 177 1976133
vodní pl. nádrž umělá 1 149145
vodní pl. tok přirozený 16 28448
vodní pl. tok umělý 3 6900
zast. pl. zbořeniště 1 1217
zast. pl. 135 66444
ostat.pl. dráha 4 25974
ostat.pl. jiná plocha 40 22389
ostat.pl. manipulační pl. 13 23732
ostat.pl. mez, stráň 1 1783
ostat.pl. neplodná půda 2 944
ostat.pl. ostat.komunikace 54 113484
ostat.pl. silnice 3 47014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3935
ostat.pl. zeleň 38 98551
Celkem KN 830 4842658
Par. DKM 614 2645984
Par. KMD 216 2196674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 132
LV 232
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2020 Intravilán obce
KMD 1:1000 29.03.2010
DKM-KPÚ 04.12.2009 1:1000 08.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 29.03.2010 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.