k.ú.: 777293 - Vážany u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592781 - Vážany NUTS5 CZ0722592781
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 937 2424030
vinice 106 221599
zahrada 164 150647
ovoc. sad 3 67094
travní p. 191 88011
lesní poz 63 260239
vodní pl. nádrž umělá 3 6201
vodní pl. tok přirozený 19 14984
vodní pl. tok umělý 2 6861
zast. pl. zbořeniště 30 4098
zast. pl. 257 83150
ostat.pl. jiná plocha 111 31274
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 326
ostat.pl. manipulační pl. 65 40055
ostat.pl. neplodná půda 98 161992
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 353
ostat.pl. ostat.komunikace 89 121852
ostat.pl. pohřeb. 2 6544
ostat.pl. silnice 32 27784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 7142
ostat.pl. zeleň 8 13382
Celkem KN 2200 3737618
Par. DKM 1419 3277237
Par. KMD 781 460381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 68
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 236
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 412
spoluvlastník 559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
DKM-KPÚ 29.05.2012 1:1000 29.05.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.03.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.