k.ú.: 777315 - Královopolské Vážany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593559 - Rousínov NUTS5 CZ0646593559
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2122 2782136
vinice 2 462
zahrada 326 128107
ovoc. sad 19 9606
travní p. 240 69891
lesní poz 386 923416
vodní pl. tok přirozený 165 15530
vodní pl. tok umělý 117 7664
zast. pl. společný dvůr 3 586
zast. pl. zbořeniště 8 1436
zast. pl. 330 103383
ostat.pl. dráha 7 32048
ostat.pl. jiná plocha 105 11399
ostat.pl. manipulační pl. 69 33960
ostat.pl. neplodná půda 115 14608
ostat.pl. ostat.komunikace 461 77834
ostat.pl. pohřeb. 1 1221
ostat.pl. silnice 93 32814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5541
ostat.pl. zeleň 4 1165
Celkem KN 4581 4252807
Par. DKM 4581 4252807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 157
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 4
Celkem BUD 309
byt.z. byt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 7
LV 536
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.11.2009 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.