k.ú.: 777323 - Vítovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593559 - Rousínov NUTS5 CZ0646593559
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1075 1314175
vinice 3 1296
zahrada skleník-pařeniš. 1 15
zahrada 279 171023
ovoc. sad 26 9136
travní p. 137 88568
lesní poz 65 30698
vodní pl. nádrž přírodní 2 342
vodní pl. nádrž umělá 1 2889
vodní pl. tok přirozený 60 9496
vodní pl. tok umělý 97 10843
zast. pl. zbořeniště 5 664
zast. pl. 183 54690
ostat.pl. jiná plocha 36 6842
ostat.pl. manipulační pl. 4 2894
ostat.pl. neplodná půda 69 14933
ostat.pl. ostat.komunikace 512 54387
ostat.pl. silnice 33 17969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3770
ostat.pl. zeleň 12 1453
Celkem KN 2605 1796083
Par. DKM 2605 1796083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 31
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 182
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 333
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
THM-V 1:2000 30.06.1972 15.12.2010 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.