k.ú.: 777331 - Vážany nad Litavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593664 - Vážany nad Litavou NUTS5 CZ0646593664
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 5726556
vinice 8 4807
zahrada 410 301702
ovoc. sad 3 12079
travní p. 19 36449
lesní poz 5 24372
vodní pl. nádrž umělá 3 8765
vodní pl. tok přirozený 33 84832
vodní pl. tok umělý 8 16692
vodní pl. zamokřená pl. 1 15923
zast. pl. společný dvůr 7 878
zast. pl. zbořeniště 11 1014
zast. pl. 417 126738
ostat.pl. jiná plocha 172 244822
ostat.pl. manipulační pl. 48 36289
ostat.pl. neplodná půda 31 4342
ostat.pl. ostat.komunikace 118 205107
ostat.pl. pohřeb. 3 3858
ostat.pl. silnice 26 68184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 88669
ostat.pl. zeleň 4 9109
Celkem KN 2122 7021187
Par. DKM 2122 7021187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 283
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 407
LV 638
spoluvlastník 914

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.06.2007 1:1000 08.06.2007 *) KPÚ na části k.ú. - extravilán
DKM 1:1000 07.04.2003 na části k.ú. - intravilán
DKM 1:1000 07.04.2003 26.06.2007 KPÚ na části k.ú. - extravilán
ZMVM 1:2000 30.06.1989 07.04.2003 zavedení DKM - převod ZMVM a doplnění ZE
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1989 zavedení ZMVM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 28.05.2022 18:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.