k.ú.: 777358 - Babákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 168551
zahrada 54 36287
ovoc. sad 2 13424
travní p. 96 264978
lesní poz 23 4295061
vodní pl. nádrž přírodní 1 422
vodní pl. nádrž umělá 1 3163
vodní pl. tok přirozený 1 515
vodní pl. zamokřená pl. 1 56
zast. pl. společný dvůr 6 2022
zast. pl. zbořeniště 3 333
zast. pl. 47 14124
ostat.pl. jiná plocha 42 78994
ostat.pl. manipulační pl. 2 1093
ostat.pl. neplodná půda 9 4335
ostat.pl. ostat.komunikace 34 51055
ostat.pl. silnice 1 2225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1632
Celkem KN 364 4938270
Par. KMD 364 4938270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 47
LV 70
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
KM-D 02.04.2002 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 02.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.