k.ú.: 777374 - Včelákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 498092
zahrada 281 122337
ovoc. sad 2 5595
travní p. 752 1301072
lesní poz 127 3854564
vodní pl. nádrž přírodní 2 2305
vodní pl. nádrž umělá 4 1309
vodní pl. rybník 4 8575
vodní pl. tok přirozený 1 111
zast. pl. společný dvůr 7 313
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 215 48068
ostat.pl. jiná plocha 58 21544
ostat.pl. manipulační pl. 17 10034
ostat.pl. neplodná půda 84 32972
ostat.pl. ostat.komunikace 92 71393
ostat.pl. pohřeb. 1 3939
ostat.pl. silnice 3 68446
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 15372
Celkem KN 1947 6066070
Par. KMD 1947 6066070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 292
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 24.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 00:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.