k.ú.: 777404 - Návary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2807
zahrada 28 12716
travní p. 297 1473517
lesní poz 52 769605
vodní pl. rybník 7 29383
vodní pl. tok umělý 2 1483
vodní pl. zamokřená pl. 2 863
zast. pl. zbořeniště 2 611
zast. pl. 22 11558
ostat.pl. jiná plocha 14 8132
ostat.pl. manipulační pl. 8 10469
ostat.pl. neplodná půda 44 44968
ostat.pl. ostat.komunikace 25 34102
ostat.pl. silnice 4 13337
Celkem KN 508 2413551
Par. KMD 508 2413551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 21
LV 36
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 10.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.