k.ú.: 777412 - Veclov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 872769
zahrada 35 23960
travní p. 107 443009
lesní poz 60 845431
vodní pl. nádrž umělá 2 787
vodní pl. rybník 1 773
vodní pl. tok přirozený 1 363
vodní pl. tok umělý 10 11356
zast. pl. zbořeniště 2 184
zast. pl. 23 10044
ostat.pl. jiná plocha 13 9417
ostat.pl. manipulační pl. 4 3456
ostat.pl. neplodná půda 31 25376
ostat.pl. ostat.komunikace 33 29146
ostat.pl. silnice 3 12176
Celkem KN 387 2288247
Par. KMD 387 2288247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 22
LV 29
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2009
S-SK GS 1:2880 1828 11.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.