k.ú.: 777439 - Koníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 456649
zahrada 48 32882
travní p. 160 485558
lesní poz 29 1929611
vodní pl. nádrž umělá 1 5744
vodní pl. zamokřená pl. 2 313
zast. pl. zbořeniště 7 840
zast. pl. 49 14232
ostat.pl. jiná plocha 38 10949
ostat.pl. manipulační pl. 7 3168
ostat.pl. neplodná půda 85 24766
ostat.pl. ostat.komunikace 107 57582
ostat.pl. silnice 18 18506
Celkem KN 622 3040800
Par. KMD 622 3040800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 75
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 00:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.