k.ú.: 777463 - Odranec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1204033
zahrada 96 37071
travní p. 171 689756
lesní poz 61 381804
zast. pl. zbořeniště 7 1253
zast. pl. 82 20877
ostat.pl. dálnice 1 101
ostat.pl. jiná plocha 76 38301
ostat.pl. manipulační pl. 9 14068
ostat.pl. neplodná půda 135 113300
ostat.pl. ostat.komunikace 134 58869
ostat.pl. silnice 1 10429
Celkem KN 937 2569862
Par. KMD 937 2569862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 80
LV 100
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 01:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.