k.ú.: 777510 - Vědomice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565831 - Vědomice NUTS5 CZ0423565831
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 1706427
chmelnice 26 262481
zahrada 278 164562
ovoc. sad 3 4850
travní p. 4 17327
lesní poz 76 2129421
vodní pl. nádrž přírodní 1 1957
vodní pl. nádrž umělá 2 40309
vodní pl. tok přirozený 13 396887
vodní pl. tok umělý 3 2099
vodní pl. zamokřená pl. 2 1605
zast. pl. společný dvůr 15 1991
zast. pl. zbořeniště 14 3901
zast. pl. 644 147109
ostat.pl. jiná plocha 123 130832
ostat.pl. manipulační pl. 54 61861
ostat.pl. neplodná půda 51 87898
ostat.pl. ostat.komunikace 143 128419
ostat.pl. silnice 21 65113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 84340
ostat.pl. zeleň 22 28743
Celkem KN 1986 5468132
Par. DKM 765 4888980
Par. KMD 1221 579152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 371
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 35
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če les.hosp 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 620
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 573
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 20.12.2002 1:1000 06.05.2003 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.