k.ú.: 777536 - Vedrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595047 - Vedrovice NUTS5 CZ0647595047
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 772 5608849
vinice 61 145889
zahrada 264 121128
ovoc. sad 42 130224
travní p. 14 32073
lesní poz les(ne hospodář) 1 712
lesní poz 152 526733
vodní pl. nádrž umělá 3 727
vodní pl. rybník 11 11864
vodní pl. tok umělý 50 8140
zast. pl. společný dvůr 3 146
zast. pl. zbořeniště 5 636
zast. pl. 293 88950
ostat.pl. jiná plocha 206 137851
ostat.pl. manipulační pl. 42 27106
ostat.pl. neplodná půda 13 5102
ostat.pl. ostat.komunikace 124 304205
ostat.pl. pohřeb. 1 1883
ostat.pl. silnice 7 52838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7953
ostat.pl. zeleň 27 146245
Celkem KN 2094 7359254
Par. DKM 1421 7082006
Par. KMD 673 277248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 132
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 289
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 479
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *)
KMD 1:1000 08.10.2013 Intravilán přepracováním
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.