k.ú.: 777544 - Věchnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596965 - Věchnov NUTS5 CZ0635596965
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 4144198
zahrada 206 100075
ovoc. sad 1 3054
travní p. 218 654357
lesní poz školka 1 6664
lesní poz 218 1453777
vodní pl. nádrž umělá 5 3374
vodní pl. rybník 1 5016
vodní pl. tok přirozený 3 633
vodní pl. tok umělý 6 5272
zast. pl. zbořeniště 6 923
zast. pl. 195 59082
ostat.pl. jiná plocha 142 85543
ostat.pl. manipulační pl. 15 49427
ostat.pl. neplodná půda 73 66771
ostat.pl. ostat.komunikace 155 136525
ostat.pl. silnice 62 41884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5148
ostat.pl. zeleň 5 379
Celkem KN 1744 6822102
Par. KMD 1744 6822102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 190
obč.z. byt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 2
LV 281
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.