k.ú.: 777552 - Vejprnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559580 - Vejprnice NUTS5 CZ0325559580
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2047 4231750
zahrada 1109 559018
ovoc. sad 24 25382
travní p. 467 540142
lesní poz 123 3310792
vodní pl. nádrž umělá 7 85341
vodní pl. rybník 5 34101
vodní pl. tok přirozený 70 29893
vodní pl. tok umělý 33 5409
vodní pl. zamokřená pl. 38 40730
zast. pl. společný dvůr 2 19
zast. pl. zbořeniště 6 1084
zast. pl. 1783 354102
ostat.pl. dráha 11 133500
ostat.pl. dálnice 11 10325
ostat.pl. jiná plocha 463 197900
ostat.pl. manipulační pl. 47 123214
ostat.pl. neplodná půda 76 40413
ostat.pl. ostat.komunikace 645 335909
ostat.pl. pohřeb. 1 6639
ostat.pl. silnice 98 142112
ostat.pl. skládka 8 4879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 32092
ostat.pl. zeleň 113 36467
Celkem KN 7196 10281213
Par. DKM 7196 10281213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 54
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 1008
č.p. tech.vyb 8
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 11
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 169
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 236
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 44
Celkem BUD 1723
byt.z. byt 599
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 56
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 73
Celkem JED 740
LV 2739
spoluvlastník 4888

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2017
THM-V 1:2000 01.01.1969 26.05.2017
S-SK GS 1839 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 17.05.2022 00:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.