k.ú.: 777579 - Vejprty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563404 - Vejprty NUTS5 CZ0422563404
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2776
zahrada 504 185370
travní p. 1048 3533901
lesní poz 39 425875
vodní pl. rybník 6 17682
vodní pl. tok přirozený 1 14969
vodní pl. zamokřená pl. 6 24105
zast. pl. společný dvůr 126 15398
zast. pl. zbořeniště 36 10181
zast. pl. 1090 292373
ostat.pl. dráha 2 123524
ostat.pl. jiná plocha 166 73087
ostat.pl. manipulační pl. 113 155186
ostat.pl. neplodná půda 244 390683
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 602
ostat.pl. ostat.komunikace 563 336992
ostat.pl. pohřeb. 1 37609
ostat.pl. silnice 13 100818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 56 101508
ostat.pl. zeleň 115 80754
Celkem KN 4133 5923393
Par. DKM 4133 5923393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 79
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 47
č.p. rod.dům 437
č.p. rod.rekr 66
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 65
č.e. tech.vyb 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 196
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 1078
byt.z. byt 42
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 12
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 58
LV 979
spoluvlastník 1197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.02.2003
THM-V 1:1000 01.11.1977 09.02.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.