k.ú.: 777617 - Dvakačovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504955 - Dvakačovice NUTS5 CZ0531504955
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 2537057
zahrada 116 70380
ovoc. sad 14 51993
travní p. 6 8878
lesní poz 15 668609
vodní pl. tok přirozený 10 15425
vodní pl. tok umělý 1 1704
zast. pl. 117 60607
ostat.pl. jiná plocha 64 61106
ostat.pl. manipulační pl. 5 10648
ostat.pl. neplodná půda 10 7619
ostat.pl. ostat.komunikace 48 70788
ostat.pl. pohřeb. 2 2656
ostat.pl. silnice 14 55312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9267
ostat.pl. zeleň 3 132
Celkem KN 678 3632181
Par. DKM 287 2604213
Par. KMD 391 1027968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 114
LV 192
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.