k.ú.: 777633 - Velatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584096 - Velatice NUTS5 CZ0643584096
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 1531568
vinice 1 225
zahrada 223 83839
travní p. 84 43109
lesní poz les s budovou 4 88
lesní poz 139 144487
vodní pl. nádrž umělá 3 106
vodní pl. tok přirozený 12 12477
zast. pl. společný dvůr 5 1122
zast. pl. zbořeniště 2 115
zast. pl. 306 75264
ostat.pl. dálnice 4 35400
ostat.pl. jiná plocha 202 75978
ostat.pl. manipulační pl. 55 65440
ostat.pl. neplodná půda 85 60068
ostat.pl. ostat.komunikace 139 65820
ostat.pl. silnice 31 63614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2487
ostat.pl. zeleň 12 1839
Celkem KN 2109 2263046
Par. DKM 2109 2263046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 246
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 302
LV 433
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 10.12.2002 1:1000,1:2000
DKM-KPÚ 14.06.2000 1:2000 15.12.2000 *)
THM-V 1:2000 15.02.1973 09.12.2002 1:1000,1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.