k.ú.: 777676 - Velehrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592790 - Velehrad NUTS5 CZ0722592790
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 567 2819221
vinice 99 266081
zahrada 506 427661
ovoc. sad 8 74597
travní p. 160 375233
lesní poz les(ne hospodář) 2 9147
lesní poz 192 17413331
vodní pl. nádrž umělá 8 38093
vodní pl. rybník 2 25877
vodní pl. tok přirozený 15 56536
zast. pl. zbořeniště 4 1439
zast. pl. 496 156113
ostat.pl. jiná plocha 156 93918
ostat.pl. manipulační pl. 8 4527
ostat.pl. neplodná půda 30 41193
ostat.pl. ostat.komunikace 157 288269
ostat.pl. pohřeb. 2 6340
ostat.pl. silnice 11 55843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9668
ostat.pl. zeleň 14 89330
Celkem KN 2439 22252417
Par. DKM 2439 22252417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 288
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 6
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 482
byt.z. byt 48
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 55
LV 790
spoluvlastník 1816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 07.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.