k.ú.: 777684 - Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 2452282
zahrada 61 33507
ovoc. sad 1 5770
travní p. 80 291943
lesní poz 34 1029946
vodní pl. nádrž přírodní 2 222
vodní pl. tok přirozený 4 7892
vodní pl. tok umělý 11 30284
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 4 1041
zast. pl. 65 43989
ostat.pl. dálnice 1 95
ostat.pl. jiná plocha 19 10448
ostat.pl. manipulační pl. 19 26350
ostat.pl. neplodná půda 25 72297
ostat.pl. ostat.komunikace 56 64430
ostat.pl. silnice 10 51033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 848
Celkem KN 514 4122406
Par. DKM 514 4122406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 65
LV 76
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007 OKO mimo PÚ - DKM v celém k.ú.
DKM-KPÚ 02.03.2000 1:1000 23.03.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.