k.ú.: 777692 - Velemín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 2862199
zahrada 239 131600
ovoc. sad 53 278156
travní p. 344 847497
lesní poz ostat.komunikace 1 209
lesní poz 378 3227459
vodní pl. nádrž přírodní 1 331
vodní pl. tok přirozený 37 22128
vodní pl. zamokřená pl. 4 5880
zast. pl. společný dvůr 5 318
zast. pl. zbořeniště 7 2032
zast. pl. 270 98341
ostat.pl. dráha 1 33
ostat.pl. jiná plocha 51 50985
ostat.pl. manipulační pl. 66 82159
ostat.pl. neplodná půda 138 84623
ostat.pl. ostat.komunikace 148 124946
ostat.pl. pohřeb. 1 3338
ostat.pl. silnice 60 138969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3239
ostat.pl. zeleň 5 7634
Celkem KN 2196 7972076
GP 9 31652
Celkem ZE 9 31652
Par. KMD 2196 7972076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 176
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 17
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 25
LV 329
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2012
S-SK GS 1:2880 1843 09.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.