k.ú.: 777706 - Minice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566870 - Velemyšleves NUTS5 CZ0424566870
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 1830898
chmelnice 3 6730
zahrada 27 22569
ovoc. sad 1 5625
travní p. 30 111589
lesní poz 4 42292
vodní pl. rybník 1 2581
vodní pl. tok přirozený 6 13125
vodní pl. tok umělý 1 10480
zast. pl. společný dvůr 10 4368
zast. pl. zbořeniště 13 7653
zast. pl. 55 79406
ostat.pl. jiná plocha 56 613957
ostat.pl. manipulační pl. 14 63339
ostat.pl. neplodná půda 33 80646
ostat.pl. ostat.komunikace 70 167790
ostat.pl. pohřeb. 1 1894
ostat.pl. silnice 36 110774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 76283
ostat.pl. zeleň 32 137466
Celkem KN 458 3389465
Par. DKM 104 1188016
Par. KMD 354 2201449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 55
LV 53
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2017
KMD 1:1000 15.12.2017
DKM-KPÚ 05.12.2017 1:1000 05.12.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1971 15.12.2017
FÚO 1:5000 01.01.1971 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 20:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.