k.ú.: 777773 - Velenice u Zákup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562173 - Velenice NUTS5 CZ0511562173
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2322454
zahrada 155 119621
travní p. 248 1046424
lesní poz 73 3151571
vodní pl. nádrž umělá 1 404
vodní pl. tok přirozený 25 42485
vodní pl. tok umělý 12 8251
vodní pl. zamokřená pl. 5 75383
zast. pl. společný dvůr 3 1050
zast. pl. zbořeniště 33 5584
zast. pl. 153 50547
ostat.pl. jiná plocha 35 7373
ostat.pl. manipulační pl. 14 8385
ostat.pl. neplodná půda 102 191458
ostat.pl. ostat.komunikace 106 108216
ostat.pl. pohřeb. 2 3268
ostat.pl. silnice 6 38223
ostat.pl. zeleň 1 1170
Celkem KN 1056 7181867
Par. DKM 1056 7181867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 149
LV 165
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2000 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM Zákupy.
S-SK GS 1:2880 1843 30.10.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.