k.ú.: 777790 - Velenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 530824 - Velenov NUTS5 CZ0641530824
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 933715
zahrada 159 87162
ovoc. sad 4 13909
travní p. 426 873557
lesní poz 104 5089607
vodní pl. rybník 2 71570
vodní pl. tok přirozený 4 827
vodní pl. zamokřená pl. 1 2334
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 394 53974
ostat.pl. jiná plocha 88 171519
ostat.pl. manipulační pl. 15 15252
ostat.pl. neplodná půda 78 50717
ostat.pl. ostat.komunikace 100 84283
ostat.pl. pohřeb. 1 319
ostat.pl. silnice 6 29210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 32770
Celkem KN 1750 7510732
Par. KMD 1750 7510732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 89
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 203
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 352
LV 523
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.