k.ú.: 777838 - Chodeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545821 - Velešín NUTS5 CZ0312545821
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1077
orná půda 79 898559
zahrada 51 58440
travní p. mez, stráň 7 2223
travní p. 71 342990
lesní poz 104 1017507
vodní pl. nádrž umělá 3 3143
vodní pl. rybník 1 1271
vodní pl. tok přirozený 7 7124
vodní pl. tok umělý 1 1305
vodní pl. zamokřená pl. 1 380
zast. pl. 59 28906
ostat.pl. dráha 1 5250
ostat.pl. jiná plocha 22 8209
ostat.pl. manipulační pl. 3 24280
ostat.pl. neplodná půda 14 23269
ostat.pl. ostat.komunikace 59 37112
ostat.pl. silnice 7 22400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1257
ostat.pl. zeleň 2 1419
Celkem KN 496 2486121
Par. DKM 496 2486121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 90
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2007
THM-V 1:2000 27.06.1981 18.09.2007
FÚO 1:2000 27.06.1981 18.09.2007
S-SK GS 1:2880 1824 27.06.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.