k.ú.: 777871 - Holubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550825 - Holubice NUTS5 CZ0646550825
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 953 5412826
zahrada 384 219551
ovoc. sad 77 41116
travní p. 17 35988
vodní pl. nádrž umělá 2 74764
vodní pl. rybník 1 629
vodní pl. tok přirozený 2 25770
vodní pl. tok umělý 18 9187
zast. pl. společný dvůr 7 306
zast. pl. zbořeniště 13 2662
zast. pl. 589 179762
ostat.pl. dráha 16 231081
ostat.pl. dálnice 10 145646
ostat.pl. jiná plocha 214 243630
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 303
ostat.pl. manipulační pl. 33 110764
ostat.pl. neplodná půda 22 27303
ostat.pl. ost.dopravní pl. 301 4631
ostat.pl. ostat.komunikace 279 248058
ostat.pl. pohřeb. 1 2073
ostat.pl. silnice 88 239455
ostat.pl. skládka 3 2834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11770
ostat.pl. zeleň 47 116194
Celkem KN 3089 7386303
Par. DKM 3089 7386303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 228
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 573
byt.z. byt 57
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 120
obč.z. garáž 41
obč.z. j.nebyt 103
Celkem JED 360
LV 1048
spoluvlastník 1591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.06.2019 1:1000 06.06.2019 *) v pořadí druhá KPÚ v k.ú. Holubice
DKM 1:1000 19.10.2016
DKM-KPÚ 18.11.2011 1:1000 18.11.2011 *)
THM-V 06.06.2019 1:2000 01.04.1961 *) 06.06.2019 01.04.19611:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824, zavedení THM z r.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 16.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.