k.ú.: 777897 - Velešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593681 - Velešovice NUTS5 CZ0646593681
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1104 4871972
zahrada 476 250869
ovoc. sad 41 80688
travní p. 157 356916
lesní poz 3 5341
vodní pl. nádrž umělá 1 32435
vodní pl. tok přirozený 31 45450
zast. pl. společný dvůr 1 1217
zast. pl. zbořeniště 12 429
zast. pl. 553 138674
ostat.pl. dráha 2 80824
ostat.pl. dálnice 5 102445
ostat.pl. jiná plocha 163 42147
ostat.pl. manipulační pl. 51 41209
ostat.pl. neplodná půda 7 3667
ostat.pl. ostat.komunikace 186 207674
ostat.pl. pohřeb. 2 1837
ostat.pl. silnice 144 74663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16623
ostat.pl. zeleň 254 230430
Celkem KN 3196 6585510
PK 3 1356
Celkem ZE 3 1356
Par. DKM 3139 6557810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 183
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 188
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 7
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 61
Celkem BUD 541
byt.z. byt 16
obč.z. byt 40
Celkem JED 56
LV 846
spoluvlastník 1276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.04.2016 1:1000 07.04.2016 *) KoPÚ na zbylém exravilánu s vyloučením malé lokality pro následnou JPÚ
DKM 1:1000 16.10.2015 OKO na DKM v intravilánu k.ú. Velešovice.
DKM-KPÚ 19.08.2008 1:1000 19.08.2008 *) JPÚ na menší části extravilánu.
THM-V 1:2000 01.08.1972 Na malé části extravilánu pro následnou JPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.1972 zavedení THM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.