k.ú.: 777919 - Veletiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592803 - Veletiny NUTS5 CZ0722592803
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1713 2835621
vinice 3 538
zahrada 611 251330
ovoc. sad 5 31016
travní p. mez, stráň 1 87
travní p. 1118 1207634
lesní poz 205 1148061
vodní pl. tok přirozený 10 98342
zast. pl. zbořeniště 13 4889
zast. pl. 317 116913
ostat.pl. dráha 3 48851
ostat.pl. jiná plocha 535 218900
ostat.pl. manipulační pl. 69 23772
ostat.pl. neplodná půda 51 13317
ostat.pl. ostat.komunikace 814 180914
ostat.pl. silnice 81 75187
ostat.pl. zeleň 1 173
Celkem KN 5550 6255545
Par. DKM 104 352269
Par. KMD 5446 5903276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 209
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 297
LV 598
spoluvlastník 1372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2016
DKM-KPÚ 27.10.2007 1:1000 07.12.2007 *) na části k.ú.
KM-D 1:1000 01.12.2000 22.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 09:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.