k.ú.: 777927 - Veletov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533823 - Veletov NUTS5 CZ0204533823
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 3007505
zahrada 113 70031
ovoc. sad 4 14947
travní p. 101 250719
lesní poz 156 1008161
vodní pl. nádrž přírodní 4 93701
vodní pl. nádrž umělá 1 2708
vodní pl. tok přirozený 10 311869
vodní pl. zamokřená pl. 15 19585
zast. pl. společný dvůr 2 115
zast. pl. zbořeniště 2 423
zast. pl. 169 116501
ostat.pl. jiná plocha 50 76474
ostat.pl. manipulační pl. 11 104626
ostat.pl. neplodná půda 38 66863
ostat.pl. ostat.komunikace 88 90317
ostat.pl. pohřeb. 2 1669
ostat.pl. silnice 2 29020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14454
ostat.pl. zeleň 7 5185
Celkem KN 1224 5284873
Par. KMD 1224 5284873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 164
LV 220
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2017
S-SK GS 1:2880 1839 14.02.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 17.05.2022 17:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.