k.ú.: 777951 - Velichovky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574554 - Velichovky NUTS5 CZ0523574554
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1386008
zahrada 225 138271
ovoc. sad 11 28377
travní p. 88 669384
lesní poz 28 615451
vodní pl. nádrž umělá 1 695
vodní pl. rybník 2 39900
vodní pl. tok přirozený 3 4698
vodní pl. tok umělý 2 11071
vodní pl. zamokřená pl. 1 212
zast. pl. zbořeniště 1 27
zast. pl. 263 104923
ostat.pl. jiná plocha 24 26628
ostat.pl. manipulační pl. 10 23121
ostat.pl. mez, stráň 1 219
ostat.pl. neplodná půda 45 78127
ostat.pl. ostat.komunikace 73 124101
ostat.pl. pohřeb. 1 830
ostat.pl. silnice 5 50700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 58237
ostat.pl. zeleň 15 127816
Celkem KN 948 3488796
Par. DKM 948 3488796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 42
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 259
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 313
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2019 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.