k.ú.: 778001 - Veliká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563412 - Veliká Ves NUTS5 CZ0422563412
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 16228633
zahrada 166 100217
ovoc. sad 2 4933
travní p. 136 393165
lesní poz 34 132385
vodní pl. nádrž umělá 10 26286
vodní pl. tok přirozený 85 80170
vodní pl. tok umělý 50 25961
vodní pl. zamokřená pl. 2 4428
zast. pl. společný dvůr 34 8805
zast. pl. zbořeniště 20 13502
zast. pl. 249 160923
ostat.pl. dráha 2 24094
ostat.pl. jiná plocha 96 91360
ostat.pl. manipulační pl. 71 74502
ostat.pl. neplodná půda 116 72860
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 82
ostat.pl. ostat.komunikace 163 222805
ostat.pl. pohřeb. 6 9390
ostat.pl. silnice 16 127800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 801
ostat.pl. zeleň 10 10527
Celkem KN 1972 17813629
Par. DKM 1972 17813629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 243
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 247
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.1997
THM-V 1:2000 31.12.1969 14.07.1997
S-SK GS 1:2880 1872 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.