k.ú.: 778028 - Velíková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 1343590
zahrada 317 282491
ovoc. sad 2 6328
travní p. 147 212165
lesní poz 134 1411305
vodní pl. tok umělý 4 379
vodní pl. zamokřená pl. 3 1095
zast. pl. zbořeniště 1 201
zast. pl. 300 86204
ostat.pl. jiná plocha 67 20672
ostat.pl. manipulační pl. 32 16484
ostat.pl. neplodná půda 38 18628
ostat.pl. ostat.komunikace 103 67134
ostat.pl. silnice 5 37028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4072
ostat.pl. zeleň 5 5903
Celkem KN 1545 3513679
Par. DKM 1545 3513679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 210
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 291
byt.z. byt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 7
LV 493
spoluvlastník 888

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997 Obnova ZMVM, dokončeno jako DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.1997 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.