k.ú.: 778117 - Bukvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573353 - Bukvice NUTS5 CZ0522573353
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2709261
zahrada 124 197403
ovoc. sad 15 52311
travní p. mez, stráň 1 125
travní p. 55 206100
lesní poz ostat.komunikace 10 10342
lesní poz 53 1467559
vodní pl. nádrž přírodní 2 723
vodní pl. nádrž umělá 1 884
vodní pl. rybník 1 7031
vodní pl. tok přirozený 16 24586
vodní pl. zamokřená pl. 10 40446
zast. pl. zbořeniště 4 855
zast. pl. 126 71921
ostat.pl. jiná plocha 67 43989
ostat.pl. manipulační pl. 1 9606
ostat.pl. neplodná půda 20 16531
ostat.pl. ostat.komunikace 84 116640
ostat.pl. silnice 11 39017
ostat.pl. skládka 1 6797
ostat.pl. zeleň 11 11399
Celkem KN 807 5033526
Par. DKM 807 5033526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 117
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 179
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2018
KMD 1:1000 18.11.2015 18.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 15.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 18.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.