k.ú.: 778141 - Vesec u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573728 - Veliš NUTS5 CZ0522573728
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1473916
zahrada 30 35633
ovoc. sad 5 17647
travní p. 20 58270
vodní pl. nádrž umělá 1 464
vodní pl. tok přirozený 27 34305
vodní pl. tok umělý 2 10645
zast. pl. zbořeniště 1 237
zast. pl. 30 33286
ostat.pl. jiná plocha 7 3747
ostat.pl. manipulační pl. 2 1207
ostat.pl. ostat.komunikace 31 27154
ostat.pl. silnice 14 37700
ostat.pl. zeleň 5 1566
Celkem KN 239 1735777
Par. DKM 239 1735777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 29
LV 67
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2006 celé k.ú.
DKM-KPÚ 20.07.2000 1:1000 05.10.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 23.10.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 05:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.