k.ú.: 778184 - Velká u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 557 3752846
zahrada 326 285822
ovoc. sad 3 21263
travní p. 144 287934
lesní poz 124 207160
vodní pl. tok přirozený 21 53101
vodní pl. tok umělý 13 28908
zast. pl. společný dvůr 1 192
zast. pl. zbořeniště 3 915
zast. pl. 256 95282
ostat.pl. dobývací prost. 26 164148
ostat.pl. dráha 1 85467
ostat.pl. dálnice 46 235043
ostat.pl. jiná plocha 84 69058
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. manipulační pl. 33 41388
ostat.pl. neplodná půda 13 7934
ostat.pl. ostat.komunikace 135 173453
ostat.pl. silnice 29 73235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9934
ostat.pl. zeleň 161 219047
Celkem KN 1982 5812154
Par. DKM 1982 5812154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 161
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 236
LV 406
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.12.2012
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.