k.ú.: 778206 - Ludvíkov u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 121079
zahrada 29 16864
travní p. 13 83587
lesní poz 17 1588436
vodní pl. nádrž umělá 4 1240
vodní pl. zamokřená pl. 2 5824
zast. pl. 31 10458
ostat.pl. jiná plocha 2 556
ostat.pl. ostat.komunikace 8 4937
ostat.pl. silnice 1 4907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2449
ostat.pl. zeleň 2 224
Celkem KN 148 1840561
Par. DKM 148 1840561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 31
LV 38
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.1999
THM-V 1:1000 01.04.1983 31.05.1999
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 13:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.