k.ú.: 778214 - Velká Bíteš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1631
orná půda 2095 8738018
zahrada 968 658046
ovoc. sad 22 83277
travní p. mez, stráň 13 13475
travní p. 679 1040825
lesní poz les s budovou 15 701
lesní poz 104 2105640
vodní pl. nádrž umělá 18 85725
vodní pl. rybník 23 83641
vodní pl. tok přirozený 95 111447
vodní pl. tok umělý 28 10971
vodní pl. zamokřená pl. 2 18948
zast. pl. společný dvůr 4 739
zast. pl. zbořeniště 10 2798
zast. pl. 1678 533844
ostat.pl. dálnice 6 295479
ostat.pl. jiná plocha 507 296709
ostat.pl. manipulační pl. 143 375206
ostat.pl. neplodná půda 207 188989
ostat.pl. ostat.komunikace 534 403592
ostat.pl. pohřeb. 3 18096
ostat.pl. silnice 130 247461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23366
ostat.pl. zeleň 287 100592
Celkem KN 7582 15439216
Par. DKM 7582 15439216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 67
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 44
č.p. rod.dům 837
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 268
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 74
bez čp/če zem.stav 69
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1661
byt.z. byt 646
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 149
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 14
Celkem JED 864
LV 2499
spoluvlastník 4362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
THM-V 1:1000 01.04.1983 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 19:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.