k.ú.: 778290 - Velká Černoc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566454 - Měcholupy NUTS5 CZ0424566454
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 594 3710501
chmelnice 47 359107
zahrada 157 78739
ovoc. sad 2 7103
travní p. 15 39885
lesní poz les(ne hospodář) 7 6587
lesní poz ostat.komunikace 1 9483
lesní poz 82 7090116
vodní pl. nádrž umělá 4 38083
vodní pl. tok přirozený 107 53953
vodní pl. tok umělý 5 186
vodní pl. zamokřená pl. 2 762
zast. pl. společný dvůr 12 3158
zast. pl. zbořeniště 13 4075
zast. pl. 206 91640
ostat.pl. jiná plocha 63 59948
ostat.pl. manipulační pl. 50 37242
ostat.pl. neplodná půda 149 85497
ostat.pl. ostat.komunikace 140 143738
ostat.pl. pohřeb. 2 1879
ostat.pl. silnice 18 116210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10254
ostat.pl. zeleň 16 5705
Celkem KN 1699 11953851
Par. KMD 1699 11953851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 217
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.