k.ú.: 778311 - Klimentov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539279 - Velká Hleďsebe NUTS5 CZ0411539279
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 100061
zahrada 127 49962
travní p. 75 115663
lesní poz 1 1516
vodní pl. tok umělý 5 7169
zast. pl. společný dvůr 5 392
zast. pl. zbořeniště 13 2805
zast. pl. 309 100565
ostat.pl. jiná plocha 101 582556
ostat.pl. manipulační pl. 9 3056
ostat.pl. neplodná půda 17 9099
ostat.pl. ostat.komunikace 33 61242
ostat.pl. silnice 4 23200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1984
Celkem KN 763 1059270
Par. DKM 537 290411
Par. KMD 226 768859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
Celkem BUD 309
byt.z. byt 114
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 7
Celkem JED 125
LV 415
spoluvlastník 618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2013
KMD 1:1000 24.09.2013
THM-V 1:1000 01.01.1968 24.09.2013
S-SK GS 1:2880 1824 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.