k.ú.: 778338 - Velká Hleďsebe - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539279 - Velká Hleďsebe NUTS5 CZ0411539279
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1326892
zahrada 402 186299
travní p. 230 383619
lesní poz 1 938
vodní pl. nádrž umělá 16 25059
vodní pl. tok přirozený 12 1836
vodní pl. tok umělý 24 18370
zast. pl. společný dvůr 25 1973
zast. pl. zbořeniště 3 1752
zast. pl. 614 195948
ostat.pl. jiná plocha 217 141525
ostat.pl. manipulační pl. 25 61452
ostat.pl. neplodná půda 11 5611
ostat.pl. ostat.komunikace 206 126214
ostat.pl. pohřeb. 2 9730
ostat.pl. silnice 70 85601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 27217
ostat.pl. zeleň 58 13963
Celkem KN 2195 2613999
Par. DKM 1951 1522623
Par. KMD 244 1091376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 259
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 612
byt.z. byt 200
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 24
Celkem JED 250
LV 856
spoluvlastník 1352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2015
KMD 1:1000 26.11.2015
THM-V 1:1000 01.01.1968 26.11.2015 měřítko i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 26.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.