k.ú.: 778362 - Lesná u Velké Chyšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 562041 - Lesná NUTS5 CZ0633562041
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 2480901
zahrada 58 55425
travní p. 135 544836
lesní poz 143 1009846
vodní pl. rybník 7 20169
vodní pl. tok přirozený 7 12030
vodní pl. zamokřená pl. 3 6118
zast. pl. 71 35296
ostat.pl. jiná plocha 11 6496
ostat.pl. manipulační pl. 22 12910
ostat.pl. neplodná půda 27 44058
ostat.pl. ostat.komunikace 55 103063
ostat.pl. silnice 1 12014
ostat.pl. zeleň 29 75142
Celkem KN 714 4418304
Par. DKM 714 4418304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 61
LV 121
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.05.2005 1:1000 27.05.2005 *) extravilán
DKM 1:1000 27.01.2005
S-SK GS 1:2880 1829 27.05.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.