k.ú.: 778397 - Velká Javorská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562297 - Žandov NUTS5 CZ0511562297
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1054665
zahrada 38 20192
travní p. 202 1593944
lesní poz 47 893666
vodní pl. nádrž umělá 4 822
vodní pl. tok přirozený 3 8708
zast. pl. zbořeniště 12 4484
zast. pl. 51 21258
ostat.pl. jiná plocha 14 2784
ostat.pl. manipulační pl. 10 30561
ostat.pl. neplodná půda 185 350431
ostat.pl. ostat.komunikace 51 66263
ostat.pl. silnice 2 37368
Celkem KN 666 4085146
Par. DKM 666 4085146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 50
LV 82
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2005 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.07.1991 29.11.2005 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Valteřice (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.