k.ú.: 778427 - Veselice nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574562 - Velká Jesenice NUTS5 CZ0523574562
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 1604724
zahrada 62 46901
ovoc. sad 17 27517
travní p. 248 881476
lesní poz 153 496043
vodní pl. tok přirozený 57 86686
vodní pl. zamokřená pl. 3 543
zast. pl. společný dvůr 1 618
zast. pl. zbořeniště 1 757
zast. pl. 73 44485
ostat.pl. jiná plocha 27 10160
ostat.pl. manipulační pl. 6 4024
ostat.pl. neplodná půda 6 7295
ostat.pl. ostat.komunikace 84 71327
ostat.pl. silnice 3 12455
Celkem KN 1063 3295011
Par. DKM 1063 3295011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 64
LV 171
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2006
THM-V 1:2000 01.11.1971 26.05.2006
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 15:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.