k.ú.: 778460 - Hukovice u Velké Kraše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553468 - Velká Kraš NUTS5 CZ0711553468
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1562901
zahrada 85 61632
travní p. 45 169127
lesní poz 22 308638
vodní pl. nádrž umělá 2 11123
vodní pl. tok přirozený 20 21582
vodní pl. zamokřená pl. 2 13390
zast. pl. společný dvůr 9 3661
zast. pl. zbořeniště 10 5846
zast. pl. 91 49303
ostat.pl. dráha 8 38359
ostat.pl. jiná plocha 42 41581
ostat.pl. manipulační pl. 23 29441
ostat.pl. neplodná půda 7 1252
ostat.pl. ostat.komunikace 51 89893
ostat.pl. silnice 4 22531
ostat.pl. zeleň 3 2218
Celkem KN 472 2432478
PK 9 3182
GP 11 8858
Celkem ZE 20 12040
Par. DKM 154 2185378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 90
LV 90
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.08.2021 1:1000 12.08.2021 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.