k.ú.: 778541 - Velká Lhota u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545147 - Velká Lhota NUTS5 CZ0723545147
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 465663
zahrada 147 124130
ovoc. sad 13 34439
travní p. mez, stráň 21 25737
travní p. 860 3121886
lesní poz ostat.komunikace 1 259
lesní poz 365 2549928
vodní pl. nádrž umělá 1 57197
vodní pl. tok přirozený 11 23046
vodní pl. zamokřená pl. 1 79
zast. pl. 419 94754
ostat.pl. jiná plocha 120 55776
ostat.pl. manipulační pl. 15 49926
ostat.pl. neplodná půda 300 264379
ostat.pl. ostat.komunikace 170 130000
ostat.pl. pohřeb. 4 3002
ostat.pl. silnice 145 79954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 23258
Celkem KN 2752 7103413
Par. DKM 637 721162
Par. KMD 2115 6382251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 134
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 161
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 412
LV 455
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2009
KMD 1:1000 13.01.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1961 13.01.2009 reambulace r. 1973, část
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.01.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.